Ereksjonens fysiologi - slik virker P2 ereksjonstilskudd

Med nitrogenmonoksid (NO) som signalsubstans reduseres GTP til syklisk GMP (cGMP) som gir relaksjon av glatt muskulatur, kardilatasjon og derved ereksjon.

I korthet og på godt norsk betyr dette at med masse NO i blodet i penis, så oppstår ereksjon

Ereksjonens fysiologi er etterhvert blitt bedre og bedre forstått, og i dag er de fleste mekanismene bak ereksjon mer eller mindre kjent.

Den rollen nitrogenmonoksid (NO) spiller i forbindelse med ereksjoner er for eksempel rimelig bra avdekket.

P2 ereksjonstilskudd Dr Bjørn
P2 ereksjonstilskudd NO bilde

nitrogenmonoksid (NO) er noe så sjelden som et signalmolekyl i gassform

Nitrogenmonoksid (NO) er en gass som blant annet knyttes til forurensning, men som også fungerer som et signalmolekyl i kroppen.

En ereksjon begynner med opphisselse eller stimulering, hjernen oppfatter dette som seksuell opphisselse – og den begynner å sende de signaler som fører til ereksjon

Signalene går fra hjernen via det autonome ereksjonssytemet som gir sympatisk (S2-S4) og parasympatisk (T12-L2) input til bekkenets nerveplexus. Her ligger to nevrovaskulære nervebunter på hver sin side av prostatakjertelen.

De nevrovaskulære nervebuntene benytter NO som signalmolekyl og leverer lokalt høye konsentrasjoner av NO til penis. NO kan også frigjøres fra endotelceller som kler/dekker/forer de dype arteriene i penis. Denne signalveien involverer acetylcholin og IP3 for dem som er interesserte i signalmekanismene, og det er frigjort kalsium som får endotelcellene til å produsere NO.

P2 ereksjonstilskudd impotens erektil dysfunksjon bedre potens

NO krysser muskelcellemembranen til glatt muskulatur i penis NO binder seg der til enzymet guanylyl syklase (GC) og aktiverer dette.

GC virker på guanosin trifosfat (GTP), og omdanner GTP til syklisk guanosin monofosfat (cGMP).

cGMP får den trabukulære muskulaturen i penis til å slappe av, slik at blodårene i penis utvider seg slik at penis fylles med blod – og ereksjon oppstår.

P2 ereksjonstilskudd bedre potens tavle

cGMP brytes kontinuerlig ned til GTP av fosfodiesterase type 5 (PDE5), slik at NO må tilføres kontinuerlig for å opprettholde nivåene av cGMP og derved ereksjonen.

Dette gjør NO svært så viktig i forbindelse med ereksjoner.

NO krysser muskelcellemembranen til glatt muskulatur i penis, og binder seg der til enzymet guanylyl syklase (GC) og aktiverer dette.

PDE-5 hemmere og NO


PDE5-hemmerne (fosfodiesterase type 5 hemmere) baserer sin virkning på å blokkere for eller hemme PDE-5 i å gjøre jobben sin. Når PDE5 blokkeres av enzymhemmeren, blir det en opphoping av cGMP slik at ereksjonen oppstår og opprettholdes. Hvis ikke kroppen har det nødvendige nivået av NO, vil det allikevel ikke hjelpe med slike midler. Vi anbefaler deg derfor, i samråd med lege, å prøve P2 ereksjonstilskudd hvis du ikke får den ønskede effekten fra PDE5-hemmere, eller hvis du vil forbedre effekten av denne typen medikamenter.

Hvordan virker P2 ereksjonstilskudd i forbindelse med NO


P2 ereksjonstilskudd kan tilføre kroppen ekstra nivåer av NO via tilskudd av Bukkerhornsfrø ekstrakt, l-arginin og l-citrulin. Denne kombinasjonen vil kunne føre til forbedrede nivåer av NO i kroppen. Dette vil kunne medføre større GC aktivitet i cellene, med høyere cellulære nivåer av cGMP som resultat. På denne måten kan P2 ereksjonstilskudd frembringe og vedlikeholde ereksjoner via NO-signalvei for ereksjon.