Sex kan virke så enkelt, men allikevel er det er mange som sliter

Årsakene til "problemer i sengen" kan være så mange.


En vanlig årsak til manglende prestasjonsevne i sengen eller manglende seksuell lyst, er alder.

Over tid og med økende alder svekkes eller reduseres kroppens hormon- og signalsystemer. 

Dette kan ofte medføre lavere nivåer av nødvendige signalmolekyler (typisk redusert nitrogenoksid (NO)), mindre mannlig kjønnshormon med følgende reduksjon av muskelmasse, og som en konsekvens av disse og andre forandringer – redusert libido (seksuell lyst).

Dette kan motvirkes!

For å redusere problemer forbundet med ereksjoner og erektil dysfunksjon er det tre ting som virker å være spesielt viktige.

De fleste medisiner og midler mot ereksjonsproblemer eller impotens treffer ofte i beste fall to av tre mål.

PDE-5 hemmerne påvirker bare NO mekanismen – og selv om denne mekanismen er svært viktig, så kan den ofte bare representere en del av problemet.

Testosteronterapi som et annet eksempel, vil kunne føre til styrket underlivsmuskulatur, og testosteron kan påvirke libido positivt – så her er det mulighet for to treff av tre mulige.

(P2 ereksjonstilskudd kan gi tre av tre mulige treff!)

P2 ereksjonstilskudd bedre potens erekstil dysfunksjon
Preparat / Egenskap Øke NO/cGMP Styrke libido Styrke muskulatur
PDE-5 hemmer JA NEI NEI
Testosteron terapi NEI JA JA
P2 ereksjonstilskudd JA JA JA

NO er nødvendig i forbindelse med ereksjoner på grunn av den rollen NO spiller i forbindelse med kroppens produksjon av cGMP.

 cGMP er det stoffet som får blodårene i penis til å slappe av og å utvide seg – slik at den blir erigrert.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

Libido

Libido som begrep knyttes oftest til Sigmund Freud og psykoanalysen – og betyr gjerne livs- eller seksualdriften/seksualkraften. 

Libido reguleres av interne og eksterne forhold. Hormoner og signalsubstanser produseres som respons til forskjellige typer indre eller ytre stimuli. 

Dopamin må regnes som den viktigste av de indre regulatorene av libido, men andre signalstoffer som for eksempel testosteron og serotonin er også svært viktige og involvert i flere prosesser. Hos kvinner er østrogen også en viktig regulator av libido. 

Negativt stress av forskjellig type reduserer lysten på sex – men også mangel på intimitet kan gi mindre sexlyst. Psykologiske faktorer kan derfor være svært viktige i forbindelse med libido, og kan forårsake reduksjon i produksjonen av de nødvendige signalstoffene for et friskt og velfungerende libido. 

Med alderen reduseres som oftest libido – noe som nok kan knyttes til en naturlig aldersbetinget reduksjon av egenproduserte hormoner og signalstoffer i kroppen.
Aldersbetinget reduksjon av libido kan nok regnes som den vanligste formen for potensproblemer, og er ofte den enkleste å behandle.

Libidoer derfor i stor grad knyttet til psykiske forhold og tilstander, men disse påvirkes også av hvor godt kroppen fungerer – og hvordan kroppen og sinnet oppfatter seg selv.

Dette kan bli en ond sirkel – men også i denne forbindelse kan P2 være til hjelp.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

Psykiske forhold

Hvis problemet har psykiske forhold som årsak, kan informasjon og forskjellige former for enkel psykologisk terapi være til hjelp.

Erektil dysfunksjon, ereksjons problemer eller impotens med opphav i psykiske forhold kan også behandles medikamentelt i noen tilfeller. Snakk med en lege eller en psykiatriker da dette ofte vil være svært individuelt, og kan være knyttet til diagnose. Individuelle behandlingsopplegg er å foretrekke.

Vær oppmerksom på at noen psykofarmaka kan forårsake erektil dysfunksjon, ereksjons problemer eller impotens. 

Psykiske forhold kan også knyttes til livsstil og kosthold. Det er svært sannsynlig at en endret livsstil og/eller et endret kosthold vil kunne endre og forbedre psykiske forhold.

Vær oppmerksom på at noen psykofarmaka kan forårsake erektil dysfunksjon, ereksjons problemer eller impotens.

Psykiske forhold kan også knyttes til livsstil og kosthold. Det er svært sannsynlig at en endret livsstil og/eller et endret kosthold vil kunne endre og forbedre psykiske forhold.

Fysiologiske forhold

Fysiologiske forhold som fører til erektil dysfunksjon, ereksjons problemer og impotens kan ofte rettes på svært enkelt ved endret livsstil – men kan også kreve medikamentell behandling eller kirurgi.

Problemet kan også skyldes sykdom, som krever sin egen type behandling.

Knipeøvelser

Knipeøvelser er en effektiv teknikk for å styrke underlivsmuskulaturen.
Slike øvelser er kjent i forbindelse med inkontinens, men har stor effekt i forhold til å styrke de viktige underlivsmusklene generelt.
Dette er svært nyttig i forhold til ereksjoner - og kan nok også påvirke prostata positivt.

Vi anbefaler å gjøre dette til en daglig rutine - spesielt hvis du på jobben eller av annen grunn sitter mye.

Medisinsk behandling


Når det gjelder behandling av problemet ved hjelp av medisiner, regnes PDE-5 hemmere som de vanligste medikamenter til behandlingen av erektil dysfunksjon, ereksjons problemer og impotens.

Disse har alle uønskede bivirkninger, og hvis kroppens nivå av NO er for lavt, er det ikke sikkert at den ønskede effekten oppstår i det hele tatt.

Andre typer medikamentell behandling kan være injeksjoner i penis med stoffer som utvider blodårene, og som derfor gir bedre blodgjennomstrømning og ereksjon.

Utenom negative bivirkninger, har disse medikamentene det til felles at de er reseptbelagte medikamenter, og det er nødvendig å konsultere en lege for diagnose og dosering.

Hormonterapi

Hormonterapi er en behandlingsform i forhold til erektil dysfunksjon, ereksjons problemer og impotens, som kan benyttes i de tilfellene hvor det er påvist at kroppen lager for lite testosteron.

Hormonterapi er en ganske vanlig form for behandling av manglende muskelmasse, men trening i form av knipeøvelser kan også være til stor hjelp.
I de fleste tilfeller av hormonterapi for menn, tilføres testosteron. Dette kan ha noen negative sideeffekter – typisk i forbindelse med prostata.

P2 ereksjonstilskudd kan styrke underlivs-muskulaturen via testosteronlignende substanser.

Manuell behandling og kirurgi

Forskjellige former for manuell terapi og kirurgiske inngrep kan også brukes i forbindelse med erektil dysfunksjon, ereksjons problemer og impotens.

Penispumpe og penisring er manuelle instrumenter laget for å trekke blod til penis ved hjelp av et vakum(penis pumpe) eller holde det blod som er i penis tilbake(penis ring), for på denne måten å oppnå og/eller forlenge ereksjon. Instrumentene er enkle å bruke, bivirkninger er sjeldne, men det er viktig å lytte til kroppen og ikke overanstrenge blodkar.

Sjokkbølgeterapi er en behandlingsform som har vist seg lovende, og uten noen negative bivirkninger. Her dannes nye blodårer i penis, som følge av å ha blitt påført små sjokkbølge skader i penis vevet.

Kirurgiske inngrep i forbindelse med erektil dysfunksjon, ereksjons problemer og impotens er sjeldne. Penis er et komplisert område å operere i, og det er mulig å gjøre uopprettelig skade.

Den vanligste formen for kirurgisk inngrep må regnes å være en penis protese, som er en ballong innoperert i penis. Denne kan så pumpes opp. En bivirkning av denne behandlingen er at ereksjon etter dette inngrepet aldri kan oppnås uten pumpen. Er det nødvendig med et slikt inngrep, er de fleste fornøyde med resultatet etterpå.

P2 ereksjonstilskudd kan påvirke alle de tre områdene som er viktige i forhold til erektil dysfunksjon og ereksjonsproblemer.I motsetning til foreksempel ved hormonterapi inneholder allikevel ikke P2 testosteron, og negative effekter på foreksempel prostata kan unngås.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller