impotens ereksjonsproblemer behandling P2 ereksjonstilskudd bedre potens middel piller

Bedre potens for alle menn

Alder reduserer ofte potensen, men mange andre faktorer kan også påvirke mannens prestasjoner i sengen på en negativ måte.

P2 ereksjonstilskudd kan motvirke noen av disse effektene ved å tilføre kroppen de nødvendige byggesteinene for gode ereksjoner eller bedre potens.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

P2 ereksjonstilskudd kan hjelpe menn i alle aldre til bedre ereksjoner og bedre potens.

45 kapsler - 15 porsjoner

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

P2 ereksjonstilskudd bedre potens stor flakse kapsler pris 299

90 kapsler - 30 porsjoner

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

P2 ereksjonstilskudd bedre potens liten flaske kapsler pris 179

P2 ereksjonstilskudd kommer i to størrelser

Den minste boksen inneholder 45 kapsler, og er til 14 dagers bruk – som tilsvarer en anbefalt rotasjon eller omgang. 

Den store boksen inneholder 90 kapsler som tilsvarer "to omganger " eller en måneds bruk.

P2 ereksjonstilskudd er tillat solgt i Norge av mattilsynet P2 ereksjonstilskudd bedre potens utviklet og produsert i Norge P2 ereksjonstilskudd bedre potens utviklet og produsert i Norge

Hva er P2 ereksjonstilskudd?

P2 ereksjonstilskudd er et kosttilskudd som kan fungere som en hjelper i forbindelse med mild til moderat erektil dysfunksjon, eller som et potens middel for alle menn i alle aldre.

Kosttilskuddet er basert på den siste forskning omkring erektil dysfunksjon og potensproblemer, men er et 100% naturlig alternativ som kan hjelpe alle.

P2 ereksjonstilskudd er utviklet og produsert i Norge. Les mer om P2 her.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

basert på den siste medisinske forskning

kan hjelpe menn i alle aldre til bedre ereksjoner

et 100% naturlig kosttilskudd som er produsert og utviklet i Norge

I forbindelse med forskning og utvikling av legemidler som kan behandle impotens er de fleste av ereksjonens hemmeligheter og mekanismer avdekket. P2 ereksjonstilskudd er basert på resultater fra denne, og annen forskning, omkring erektil dysfunksjon, impotens og ereksjons problemer, og resultater fra denne forskningen er nå tilgjengelig for alle menn.

Ved å kunne understøtte kroppens egne mekanismer for en naturlig ereksjon vil P2 ereksjonstilskudd både kunne hjelpe menn som har problemer med potensen eller opplever erektil dysfunksjon, og kan også gi en god og merkbar effekt også for menn som ikke opplever problemer i forhold til potensen.

P2 ereksjonstilskudd er utviklet og produseres av Naturmedisinsentralen AS i Norge, og det benyttes kun sertifiserte råvarer fra sertifiserte produsenter.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

Slik virker P2 ereksjonstilskudd?

P2 ereksjonstilskudd er basert på NO-mekanismen i forbindelse med ereksjon og potens og kan øke det naturlige nivået av nitrogenmonoksid(NO). NO-mekanismen er den samme mekanismen som de fleste legemidler mot ereksjonsproblemer benytter seg av, men "angrepspunktene " er noe forskjellige.

Legemidler mot ereksjonsproblemer er ofte av type PDE-5 hemmere, og disse virker ved å reduserer den naturlige nedbrytningen av cGMP. cGMP trenger NO for å dannes. PDE-5 hemmere gjør at du ikke trenger så mye NO for å få og opprettholde en ereksjon, og derfor kan klare deg med lavere nivåer av dette viktige stoffet.

P2 ereksjonstilskudd kan i motsetning øke kroppens egen produksjon av NO, og derved kunne øke eller vedlikeholde det nivået av cGMP som er nødvendig for å oppnå og vedlikeholde en ereksjon. Her kan du lese mer om ereksjoner, nitrogenmonoksid og P2.

impotens behandling ereksjonsproblemer bedre potens p2 ereksjonstilskudd

Nitrogenmonoksid (NO) er et viktig signalmolekyl i forbindelse med ereksjoner

P2 ereksjonstilskudd kan understøtte kroppens egen produksjon av NO

En ereksjon trenger stadig tilførsel av NO for å opprettholdes

Blant alle ting som påvirker en ereksjon må nok NO regnes som den viktigste.NO er nødvendig for å få blodårene i penis til å slappe av, slik at den kan fylles med blod og ereksjon oppstå. NO produseres normalt lokalt i underlivet ved seksuell opphisselse, og det er denne økte produksjonen som "signaliserer ", eller forårsaker, at blodårene i penis slapper av.

Kroppen produserer selv normalt den nødvendige NO for å oppnå en ereksjon, men denne kan forstyrres av sykdom eller svekkes over tid.P2 ereksjonstilskudd kan tilføre kroppen de nødvendige byggesteinene til å produsere NO – som vil kunne understøtte og øke kroppens normale NO produksjon. P2 ereksjonstilskudd vil på denne måten kunne hjelpe alle menn til bedre ereksjoner og bedre potens.

PDE5-hemmerene fungerer ved å hindre cGMP i å bli brutt ned, og på denne måten er det ikke nødvendig med så høye nivåer av NO. P2 ereksjonstilskudd kan gi høyere nivåer av NO i kroppen, og på denne måten være med å frembringe og opprettholde en naturlig ereksjon.

Les mer om P2 ereksjonstilskudd og ereksjoner her.

Når kan jeg forvente effekt*?

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

Vår erfaring er at virkning* kan merkes* etter 1 - 2 dager*

Forsøket P2 ereksjonstilskudd er basert på strakte seg over 14 dager, og gjaldt menn med mild til moderat erektil dysfunksjon. I løpet av denne tiden opplevde langt over halvparten av mennene bedring.

P2 ereksjonstilskudd kan brukes av alle menn, og vår erfaring er at virkning* ofte kan merkes* etter et par dager.

*Vi kan ikke si noe om virkning eller effekter, for å få lov til det må vi gjennomføre omfattende medisinske undersøkelser – og etterpå ville eventuelt P2 ereksjonstilskudd bli klassifisert som en medisin, eller kunne få EU tillatelse til å komme med medisinske påstander.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

Hvordan bruker jeg P2 ereksjonstilskudd?

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

P2 kommer i form av kapsler

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

Daglig dosering er tre kapsler

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

For best opptak; innta en time før eller to timer etter et måltid

Hvem kan bruke P2 ereksjonstilskudd?

Alle menn kan i utgangspunktet bruke og ha nytte av P2 ereksjonstilskudd for å oppnå kraftigere ereksjoner og bedre potens.

P2 ereksjonstilskudd er basert på et forsøk hvor menn med mild til moderat erektil dysfunksjon ble gitt en tilsvarende blanding, med svært gode resultater.
Selv om P2 ereksjonstilskudd derfor kan være til spesiell hjelp ved ereksjonsproblemer eller impotens, kan kosttilskuddet med fordel brukes av alle menn.

P2 ereksjonstilskudd inneholder allikevel substanser med biologisk aktivitet, så noen grupper skal være forsiktige. Klikk her for er utfyllende liste over bivirkninger og legemiddel-interaksjon.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller
impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

Bruker du medisiner skal du snakke med din lege før du begynner å bruke P2 ereksjonstilskudd.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

P2 ereksjonstilskudd skal ikke brukes sammenhengende i mer enn seks måneder.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller

P2 ereksjonstilskudd skal ikke brukes av personer under 18 år.

P2 ereksjonstilskudd kan blant annet virke blodtrykk– og blodsukkersenkende. P2 ereksjonstilskudd kan også påvirke diagnostiserte sykdommer i positiv eller negativ retning. Bruker du medisiner eller er usikker, skal du snakke med din lege før du begynner å bruke P2 ereksjonstilskudd. For en mer utfyllende liste over mulige virkninger, bivirkninger og legemidelinteraksjoner kan du klikke her.

Få kosttilskudd bør inntas sammenhengende over lengre tid, blant annet for at ikke effekten fra dem skal avta – vi anbefaler derfor alle å "rotere " inntak av kosttilskudd. Når det gjelder P2 ereksjonstilskudd anbefaler vi en rotasjon hvor du bruker P2 i 14 dager, og venter en uke før du begynner igjen

Personer under 18 år skal ikke bruke P2 ereksjonstilskudd, for ikke å forstyrre kroppens naturlige utvikling.

impotens ereksjonsproblemer behandling bedre potens piller